Belangstelling?

We verwelkomen graag nieuwe leden. Elk jaar zijn er wel enkele. Om te weten of ‘In Between’ het koor is waar jij je thuis zult voelen, is het handig om kennis te nemen van deze website, waarin staat wat voor soort koor we zijn en willen zijn, zoals het onderdeel 'missie en visie

Zang- en koorervaring is niet vereist, maar wel mooi meegenomen en fijn voor ons koor.

Natuurlijk hopen we dat nieuwe leden een passende plek in ons koor kunnen vinden. Hoe gaat dat? 

Drie keer meedoen

Als belangstellende kun je drie keer meedoen om te kijken of ons koor wat voor je is. Je krijgt dan een leenmap. Zo krijg je een idee wat er van je verwacht wordt en of het je wat lijkt. Na deze drie keer willen we met je samen beslissen of we met elkaar verder kunnen, en zo ja op welke plek in het koor.

Een stemtest

Een stemtest is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. De dirigent laat je wat zingen en geeft hierbij een advies:

  • of je als zanger in het koor past,
  • bij welke stemgroep,
  • of je moet werken aan je stem door zangles te nemen.

Bij twijfel over de stemtest kun je een tweede kans krijgen na een afgesproken periode; je bent dan aspirant lid.

Het bestuur neemt dit advies van de dirigent over. De werkwijze hebben we uitgebreid beschreven in een apart document hierover.  

Wat doe je:

- Stuur ons een mailtje: inbetweenleek@gmail.com

en /of:

- Bel voor informatie Ina Mulder: 0594-515 088